Servis

servis

Smo pooblaščeni serviserji podjetja Dinse G.m.b.H. Specializirali smo se za popravilo vseh vrst robotskih cevnih paketov. Za to smo ustrezno opremljeni in šolani.

Popravilo vršimo po protokolu in normativih podjetja Dinse. Pred popravilom prejme stranka preglednico - ponudbo s ceno, ki vsebuje podroben popis popravila. Na podlagi preglednice se stranka sama odloči, če je popravilo za njo smiselno in se tako izogne nepotrebnim stroškom. Vsaki stranki po opravljenem popravilu seveda vrnemo tudi ves zamenjan material.

Vsako popravilo oštevilčimo in dokumentiramo tako, da je sledljivost servisnih posegov dokumentirana.